Coris lex

Ubezpieczenie ochrony prawnej rozwija się na świecie w bardzo dużym tempie. Posiadanie tego produktu w ofercie staje się standardem. Oczekują go klienci. Sprostanie tym oczekiwaniom dzięki Coris Lex, działającej na zasadach outsourcingu, staje się proste.

Cel ochrony prawnej: zabezpieczenie interesu finansowego osoby ubezpieczonej pod kątem sporów prawnych objętych ubezpieczeniem.

Zysk klienta: komfort wynikający z posiadania profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym, nieponoszenie ryzyka dodatkowych kosztów procesu w razie przegrania sprawy.

Nasza satysfakcja:  zadowolony klient...